ENTF Yacht Broker and Yacht Services

Gespecialiseerd in het kopen en verkopen van zeil- en motorjachten.

Privacy Statement ENTF Yacht Services


PRIVACY STATEMENT
ENTF YACHT SERVICES

Dit is de privacy statement van ENTF Yacht Services, gevestigd te Nieuwe Blaricummerweg 44, 1272 RL Huizen. Wanneer je de website van ENTF Yacht Services op entf.nl (hierna: “de Website”) bezoekt, verwerken wij diverse gegevens. Dit doen wij voor verschillende doeleinden.

Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy statement leggen wij uit welke rechten jij hebt en hoe je deze kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken wij gegevens om het gebruik en gebruikservaring van de website te optimaliseren en om ervoor te zorgen dat wij de afgenomen producten en/of diensten kunnen leveren.

Om specifiek te zijn, verwerken wij gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om de Website goed te laten functioneren;
  • Om de Website te verbeteren;
  • Om een beter op jou toegespitste Website aan te bieden;

Welke gegevens verwerken we over jou?

Goede werking van de Website

Om de Website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser en/of de resolutie van je beeldscherm.

Website optimalisatie

Om de Website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens je bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals: je IP-adres, de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem je gebruikt en het type en de versie van je browser.

Jouw gegevens zullen we nooit aan derden verstrekken ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat jij ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?

De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?

ENTF Yacht Services kan jouw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover je uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan ENTF Yacht Services jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Rechten van onze bezoekers en klanten

Als bezoeker of klant van de Website heb je het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek je te vertellen of wij gegevens over jou verwerken. Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Na het verzoek zullen wij het volgende schriftelijk aan je mededelen:

  • welke gegevens wij verwerken;
  • voor welke doeleinden wij deze verwerken;
  • waar deze gegevens vandaan komen;
  • aan wie wij de gegevens verstrekken; voor welke doeleinden dit gebeurt.

Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:

  • de gegevens feitelijk onjuist zijn;
  • voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn;
  • of in strijd met de wet worden verwerkt.

ENTF Yacht Services zal binnen vier weken na je verzoek schriftelijk aan je mededelen of zij aan jouw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien ENTF Yacht Services niet aan je verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Beveiliging

ENTF Yacht Services zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgifte naar landen buiten EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ENTF Yacht Services gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal ENTF Yacht Services gebruik maken van de EU standard contractual clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal ENTF Yacht Services aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Tot slot

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Deze privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Contact

ENTF Services
Nieuwe Blaricummerweg 44
1272 RL Huizen (NL)
Phone: +31 6 290 18 178
Email: info@entf.nl

Navigatie

Startpagina
Boten te koop
Diensten
Over ons
Contact
Privacy statement

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
9.00 – 18.00 uur
Zaterdag:
9.00 – 14.00 uur